بذر قارچ دکمه ای


فروش بذر قارچ دکمه ای و فروش بذر قارچ صدفی به قیمت تولید


فروش کمپوست قارچ و خاک پوششی با تخفیف ویژه


بذر قارچ دکمه ای و بذر قارچ صدفی تهیه شده توسط شرکت اروم کشاورز به قیمت تولید بذر قارچ به فروش

می رسد.


ارسال بذر قارچ به سراسر ایران در کوتاه ترین زمان.


برای خرید بذر قارچ دکمه ای ، لطفا با شرکت اروم کشاورز تماس بگیرید


09144432479

04432240912


مشاهده محصولات پرورش قارچ اروم کشاورز :

WWW.SHOP.UPGA.IR


بهترین بذر قارچ دکمه ای و بهترین بذر قارچ صدفی و بذر قارچ شیتاکه برای شما ارسال خواهد شد.