ظروف بسته بندی قارچ


حفاظت از قارچ خوراکی با ظروف بسته بندی قارچ اروم کشاورز


برای حفاظت از مواد غذایی با ارزش مانند قارچ دکمه ای و صدفی باید آن ها را با ظروف مناسب بسته بندی


کرد. شرکت اروم کشاورز تولید کننده بهترین ظروف بسته بندی قارچ در اندازه های 200 و 400 گرمی و 

 1کیلویی.


جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد قیمت ظروف بسته بندی قارچ ، لطفا با شرکت اروم کشاورز تماس بگیرید.


09144432479 

04432240912


مشاهده ظروف بسته بندی قارچ و سایر تجهیزات پرورش قارچ


اروم کشاورز