بذر قارچ دکمه ای


برای تهیه ی بذر قارچ دکمه ای تازه حتما تماس بگیرید.


شما می توانید بهترین های بذر قارچ دکمه ای و صدفی را از شرکت اروم کشاورز تهیه کنید.


بهترین بذر قارچ ، بذر قارچی هست که از بذر مادری خالص تهیه شده باشه و آنالیز آزمایشگاهی دقیقی روی


بذرها انجام شده باشد. بذر قارچ با کیفیت شرکت اروم کشاورز با نام تجاری بذر قارچ دکمه ای اف یک و بذر


قارچ صدفی اف یک به فروش می رسد.


09144432479

04432240912

مشاهده همه محصولات در وبسایت اروم کشاورزاروم کشاورز